Toyota Prado 40 Million

Name---------------Toyota Prado
Model--------------3RZ
CC-------------------2369
Color----------------Pearl White
Millage-------------93,000km
Reg------------------CAB
Year------------------1999
Fuel------------------Petrol
Price-----------------40 Million

To buy Call 0719539431